BARODA KINGS

BADURDEEN ABDEEN
RICHARD GUNASEKARA
ARSALAN ALI SHAH
NABEEL MOHAMED
WASANTHA KUMARA
DASUN CHATHURANGA
PHANI KRISHNA PRASAD SRIPATHI
PRAKASH CHANDAN
VIKRANT TOMAR
SUNIL PATEL
FIROS SHANAVAS ABDULSALAM SHANAVAS
KASHIF MUHAMMAD
DILAN CHANDAKA KRISHAN GEORGE
AJMALSHA TUAN NAZEEM